ZAPISUJĄC SIĘ DO NEWSLETTERA OTRZYMUJESZ WYJĄTKOWE OKAZJE I RABATY!
możesz dołączyć podczas składania zamówienia smiley-cool.gif

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem www.panw.com.pl.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest firma Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Słomnikach, ul. Poniatowskiego 50. NIP firmy: 6821743490, REGON: 121214470, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355441.

II. Sposób zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online. Podanie danych osobowych przez użytkownika Sklepu jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transakcji.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sklep rejestruje się i dobrowolnie podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki, w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Dane podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. Administrator przetwarza także historię zamówień złożonych przez użytkownika. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.
 2. Podczas wizyty w Sklepie system Operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Sklepu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer Operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

IV. Dostęp do danych osobowych prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych.

Do przetwarzanych przez Administratora danych użytkownikowi przysługuje  prawo wglądu, modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych.

V. Kontakt

W celu wykonania swoich praw wskazanych  powyżej użytkownikpowinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Sklepu, kontaktując się na adres biuro@panw.com.pl

Za pomocą poczty elektronicznej użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacje o złożonym zamówieniu, prawa i obowiązki Klienta, a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

VI. Pliki cookies

Operator Sklepu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie i opracowania statystyk dotyczących Sklepu. Pliki cookies pozwalają użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.

Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Sklepu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem:

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator Sklepu nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

VII. Zabezpieczenie danych, okres przechowywania

Operator Sklepu zapewnia, że przechowywane dane są:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • dane przetwarzane będą do czasu w którym ustanie cel,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

VIII. Odpowiedzialność

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Operatora Sklepu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W Sklepie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron internetowych. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

IX. Prawo do wniesienia skargi

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

X. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.panw.com.pl i wejdą w życie 7 dni po ich ogłoszeniu.