ZAPISUJĄC SIĘ DO NEWSLETTERA OTRZYMUJESZ WYJĄTKOWE OKAZJE I RABATY!
możesz dołączyć podczas składania zamówienia smiley-cool.gif

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1.1.32 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1.1.34 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

1.1.35 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4. Przed odbiorem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na ślady uszkodzenia taśm, narożników przy opakowaniach kartonowych. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia i zamówiony towar jest niekompletny lub uszkodzony, to Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY(dostępny u kuriera). Protokół szkody jest niezbędny przy rozpatrywaniu zasadności zgłoszenia, w którym zawarty będzie dokładny opis uszkodzenia lub braków, a także datę i godzinę doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem firmy Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa celem wyjaśnienia sytuacji wysyłając wiadomość na adres sklep@panw.com.pl. Po powrocie tego towaru do magazynu Sprzedającego i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego natychmiast będzie wysyłana druga przesyłka wolna od uszkodzeń. W przypadku braku uszkodzeń na opakowaniach Kupujący ma obowiązek przyjąć przesyłkę i zapłacić, jeśli jest dostarczana „ZA POBRANIEM” zapłaty przez kuriera i w tym momencie zmówiony produkt staje się jego własnością.

5.5 Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo dochodzenia-występowania o zwrot poniesionych kosztów od Kupującego w przypadku nie odebrania – odmowy odbioru zamówionej przesyłki bez uzasadnionych przyczyn wymienionych w tym regulaminie.

5.6 Sprzedający informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek „Za pobraniem”.